Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Numer aktu: X/187/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-08-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko – Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Gmina Purda – 27.000,- zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim”.

Załączniki: