Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne
Wersja z dnia

Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  • Numer aktu X/187/07
  • Rodzaj aktu Uchwały Sejmiku
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2007-08-28
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko – Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Gmina Purda – 27.000,- zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim”.

Załączniki

Załączniki