Akty prawne

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6109-05-202223/273/22/VIUchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Ireną Petryną, zatrudnioną na stanowisku dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
6209-05-202223/272/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu teleinformatycznego na rzecz podmiotów: Kliniki Perinatologii, Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie, Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Wandy Chotomskiej w Trelkowie, Związku Inwalidów Wojennych RP Zarządu Okręgowego w Olsztynie, Katedry Położnictwa, Collegium Medicum, Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Uchwały ZarząduObowiązujący
6309-05-202223/271/22/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychUchwały ZarząduObowiązujący
6409-05-202223/270/22/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe dla konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikamiUchwały ZarząduObowiązujący
6509-05-202223/269/22/VIUchwała w sprawie: przyjęcia Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 15)Uchwały ZarząduObowiązujący
6604-05-20227/83/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałegoUchwały ZarząduObowiązujący
6704-05-202222/268/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 60/931/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.Uchwały ZarząduObowiązujący
6804-05-202222/267/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji“ przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022Uchwały ZarząduObowiązujący
6904-05-202222/266/22/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2022 roku do Konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022” i zatwierdzenia regulaminu prac KomisjiUchwały ZarząduObowiązujący
7004-05-202222/265/22/VIUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 61-70 z 14,439 rekordów.