Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6112-10-202153/577/21/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/164/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
6212-10-202153/576/21/VIUchwała w sprawie zatrudnienia Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
6312-10-202153/575/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21Uchwały ZarząduObowiązujący
6405-10-202152/571/21/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ”Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kurzętnik”Uchwały ZarząduObowiązujący
6505-10-202152/564/21/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej w Ełku, z siedzibą w Ełku przy ul. Bahrkego 2 BUchwały ZarząduObowiązujący
6605-10-202152/563/21/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Januszowi Pieńkowskiemu – p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznychUchwały ZarząduObowiązujący
6705-10-202152/561/21/VIUchwała w sprawie: zorganizowania konkursu na opracowanie projektu graficznego logo symbolizującego uhonorowanie Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i MazurachUchwały ZarząduObowiązujący
6805-10-202152/560/21/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu Strategii Bliżej Bałtyku 2030Uchwały ZarząduObowiązujący
6905-10-202152/559/21/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu Strategii MOF Elbląga 2030Uchwały ZarząduObowiązujący
7005-10-202152/558/21/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu Strategii MOF Olsztyna 2030+ Nowe wyzwaniaUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 61-70 z 13,978 rekordów.