Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
9127-09-202150/542/21/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5), właściwej dla procesów rozpoczętych od 2 IX 2017 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
9227-09-202150/541/21/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 8), właściwej dla procesów rozpoczętych przed 2 IX 2017 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
9321-09-202148/538/21/VIUchwała w sprawie wytycznych do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
9421-09-202148/537/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznejUchwały ZarząduObowiązujący
9521-09-202148/536/21/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 45/623/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
9621-09-202148/535/21/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Sztuka w Obejściu” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Węgajty” z siedzibą w Węgajtach w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
9721-09-202148/534/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 22/289/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19Uchwały ZarząduObowiązujący
9821-09-202148/533/21/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
9921-09-202148/532/21/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/627/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
10021-09-202148/531/21/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 91-100 z 13,978 rekordów.