Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912007-05-29VIII/152/07Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w OlsztynieObowiązujący
922007-05-29VIII/140/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za rok 2006Obowiązujący
932007-05-29VIII/138/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za 2006 rObowiązujący
942007-05-29VIII/141/07Rozpatrzenie Sprawozdania z monitoringu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006Obowiązujący
952007-05-29VIII/137/07Rozpatrzenie złożonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie raportu ze stanu sanitarno - higienicznego Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
962007-05-29VIII/142/07Rozpatrzenie informacji dotyczącej programów dostosowania wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnejObowiązujący
972007-05-29VIII/143/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
982007-06-26IX/163/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007.Obowiązujący
992007-06-26IX/161/07Rozpatrzenie materiału nt. „Stan i perspektywy rybactwa śródlądowego w województwie warmińsko-mazurskim”.Obowiązujący
1002007-06-26IX/164/07Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko- Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
Strona 10 z 283