Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Nadanie Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w Olsztynku

Numer aktu: XIII/256/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-11-27

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : VI/113/11

Informacje dodatkowe:

Nadaje się Statut Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w Olsztynku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: