Wersja obowiązująca z dnia

Nadanie Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w Olsztynku

Informacje dodatkowe:

Nadaje się Statut Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w Olsztynku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki