Urząd Marszałkowski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
12108-03-2016Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholuWykaz realizowanych sprawAktualny
12206-04-2016EtykaUrząd MarszałkowskiAktualny
12329-02-2016Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
12426-02-2019Opłata produktowa (opakowania i produkty) oraz sprawozdawczość w zakresie opakowańWykaz realizowanych sprawAktualny
12517-02-2016Wprowadzający pojazdy / Pojazdy wycofane z eksploatacjiWykaz realizowanych sprawAktualny
12601-03-2016Udostępnienie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoWykaz realizowanych sprawAktualny
12708-03-2016Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadamiWykaz realizowanych sprawAktualny
12829-02-2016Stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadamiWykaz realizowanych sprawAktualny
12912-02-2019Pomoc Zdrowotna dla nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przyznawanie zasiłków pieniężnych.Wykaz realizowanych sprawAktualny
13004-12-2017Rzecznik Funduszy Europejskich przy IZ RPO WiM 2014-2020Departamenty / BiuraAktualny
13109-03-2021Petycja w sprawie zmiany standardu odśnieżania dróg wojewódzkich nr 650 i 651Wykaz petycjiAktualny
13208-03-2016Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
13323-02-2016Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego; potwierdzanie znajomości języka obcego; wydawanie identyfikatora przewodnika górskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
13408-03-2016Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników GórskichWykaz realizowanych sprawAktualny
13527-06-2019Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.Wykaz realizowanych sprawAktualny
13609-06-2020Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2020 r.Wykaz realizowanych sprawAktualny
13702-02-2016Departament Koordynacji PromocjiDepartamenty / BiuraAktualny
13818-11-2020Petycja w sprawie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr DW 651 przez miasto Gołdap - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13 listopada 2020 r.Wykaz petycjiAktualny
13902-02-2016Biuro Regionalne w ElbląguDepartamenty / BiuraAktualny
14004-02-2016Wojewódzka Rada Sportu w OlsztynieWykaz realizowanych sprawAktualny
Wyświetlone 121-140 z 238 rekordów.