Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Przyjęcie procedur dotyczących wdrażania Osi 4 Programu Operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Numer aktu: 10/111/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-02-15

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyjmuje następujące procedury zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wdrażania przez Samorząd Województwa jako Instytucję Pośredniczącą IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”:
 1. Procedury obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-001-SW/1/2z.
 2. Procedury obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-002-SW/1/2z.
 3. Procedury obsługi wniosku o płatność obejmującej realizację operacji osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-004-SW/2/z.
 4. Wykrywania, wyjaśniania oraz raportowania nieprawidłowości w zakresie osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-005-SW/2/z.
 5. Procedury rozwiązywania umowy o dofinansowanie na wniosek beneficjenta, KP-006-SW/2/z.
 6. Procedury zwrotu beneficjentowi dokumentu związanego z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjenta w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-007-SW/2/z.
 7. Poprawy Zlecenia Płatności dla środków w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-008-SW/2/z.
 8. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie osi priorytetowej 4 – Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-009-SW/2/z.
 9. Kontroli w miejscu realizacji operacji przeprowadzanie kontroli na etapie wniosków o dofinansowanie/wniosków o płatność/ realizacji umowy o dofinansowanie/ nieprawidłowości/ naruszenia prawa/związania z celem , KP-010-SW/2/z.
 10. Oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, KP-011-SW/2/z.
 11. Procedury przekazywania sprawozdań oraz jej zakres, tryb i terminy w zakresie osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-012-SW/2/z.
 12. Dochodzenia należności z tytułu kwot wypłaconych w zakresie osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach PO „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, KP-013-SW/1.

Załączniki: