Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektu nr FEWM.06.05-IZ.00-002/23 w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działania 6.5 Edukacja przez całe życie, Typ 1.1: kompleksowe wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez realizację doradztwa kariery, dofinansowanie kursów/szkoleń oraz potwierdzanie umiejętności zdobytych poza edukacją formalną realizowanych poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Załączniki

Treść aktu

Załączniki