Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1512011-04-0420/258/11/IVUdzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1522008-10-1653/561/08/IIIUchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieNieobowiązujący
1532015-01-071/8/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów, zmierzających do przymusowego wyegzekwowania udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dofinansowania w trybie administracyjnym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619), w tym w szczególności do podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczychNieobowiązujący
1542015-08-0439/432/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Nieobowiązujący
1552013-04-2220/303/13/IVUdzielenie Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1562015-08-0439/428/15/VUdzielenie Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Nieobowiązujący
1572015-09-1548/513/15/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.Nieobowiązujący
1582015-09-1548/515/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Pani Julicie Kozłowskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Nieobowiązujący
1592014-06-0231/380/14/IVSkładanie oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nieobowiązujący
1602015-11-1360/653/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Marcinowi Kuchcińskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do reprezentowania Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Nieobowiązujący
Strona 16 z 1259