Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Zbigniewa Cieciuch - Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w sprawach dotyczących rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, w tym do podpisywania:
  • odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
  • odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej załatwiane na podstawie innych ustaw lub aktów wykonawczych niż ustawa o dostępie do informacji publicznej
związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, za wyjątkiem składania ofert zawierających warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz w przypadkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej ofert zawierających wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Niniejsze upoważnienie nie obejmuje wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, decyzji umarzających postępowanie o udostępnienie informacji publicznej oraz decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. (...)

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 172.11 KB, data dodania: