Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa do zawierania porozumień z zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność Skarbu Państwa takimi jak Państwowe Gospodarstwa Leśne, Agencja Nieruchomości Rolnych, władających infrastrukturą kolejową, drogową lub odpowiednimi organami, wykonującymi prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych

Numer aktu: 20/302/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-04-22

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 26/269/15/V

Informacje dodatkowe:

Udziela się Panu Waldemarowi Królikowskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pełnomocnictwa do zawierania porozumień z zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność Skarbu Państwa takimi jak Państwowe Gospodarstwa Leśne, Agencja Nieruchomości Rolnych, władających infrastrukturą kolejową, drogową lub odpowiednimi organami, wykonującymi prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, odpowiednio:
  1. w sprawach dotyczących przekazywania gruntów leśnych pod budowę dróg wojewódzkich na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);
  2. w sprawach wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, z późn.zm.);
  3. w sprawach w wyniku, których występować będzie przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa od jednostek sprawujących nad nimi zarząd, pod drogi o kategorii dróg wojewódzkich.

Załączniki: