Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia Pani Dorocie Zalewskiej Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działania

Numer aktu: 27/340/11/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-05-09

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 14/224/13/IV

Traci moc: 7/104/10/III

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Panią Dorotę Zalewską – Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zawierania umów-zleceń z członkami komisji egzaminacyjnych ds. pilotów i przewodników oraz do podejmowania decyzji finansowych do kwoty 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych) w zakresie:
  1. zakupu drobnych materiałów związanych z wyposażaniem stoisk wystawienniczych i targowych oraz innych drobnych materiałów promocyjnych;
  2. zamawiania usług związanych z realizacją Study-tourów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa.

Załączniki: