Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
22128-12-2007XIV/296/07Zmiana w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie IławeckimUchwały SejmikuObowiązujący
22228-12-2007XIV/306/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskichUchwały SejmikuObowiązujący
22328-12-2007XIV/307/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie pomocy społecznejUchwały SejmikuObowiązujący
22428-12-2007XIV/288/07Udzielenie Gminie Purda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacji przedsięwzięcia "Trakt Biskupi – Bałdy 2008"Uchwały SejmikuObowiązujący
22528-12-2007XIV/284/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
22628-12-2007XIV/297/07Zmiana przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na członka Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
22728-12-2007XIV/305/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie rozwoju turystykiUchwały SejmikuObowiązujący
22828-12-2007XIV/308/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieńUchwały SejmikuObowiązujący
22928-12-2007XIV/277/07Wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
23028-12-2007XIV/285/07Wydatki budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowegoUchwały SejmikuObowiązujący
23128-12-2007XIV/292/07Zasady udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćUchwały SejmikuObowiązujący
23228-12-2007XIV/278/07Przyjęcie rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
23328-12-2007XIV/293/07Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej w DziałdowieUchwały SejmikuObowiązujący
23428-12-2007XIV/280/07Uchwalenie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011Uchwały SejmikuObowiązujący
23528-12-2007XIV/302/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie upowszechnienia i ochrony praw konsumentówUchwały SejmikuObowiązujący
23628-12-2007XIV/281/07Uchwalenie "Wojewódzkiego programu wyrównania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011"Uchwały SejmikuObowiązujący
23728-12-2007XIV/286/07Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł ich dochodów i przeznaczeniaUchwały SejmikuObowiązujący
23828-12-2007XIV/279/07Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008Uchwały SejmikuObowiązujący
23928-12-2007XIV/294/07Powołanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
24028-12-2007XIV/303/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowegoUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 221-240 z 14,863 rekordów.