Wersja obowiązująca z dnia

Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej w Działdowie

Informacje dodatkowe:

Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2008 roku Szkołę Policealną z siedzibą w Działdowie przy ulicy Wolności 64, zwaną dalej "Szkołą".

Załączniki

Załączniki