Wersja obowiązująca z dnia

Uchwalenie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki