Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w składzie:
  1. Tadeusz Politewicz – Przewodniczący Rady
  2. Ryszard Nałęcz – Przedstawiciel Wojewody
  3. Jerzy Romaszko
  4. Marianna Dzielińska
  5. Marek Kuźniewski
  6. Bożenna Ulewicz
  7. Leszek Sargalski
Pierwsze posiedzenie rady społecznej zwołuje się na dzień 16 stycznia 2008 r. na godz. 10.00 w siedzibie zakładu.

Załączniki

Załączniki