Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje rezygnację Pana Piotra śuchowskiego z członkostwa w Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zwalnia go z pełnienia obowiązków członka Zarządu - Wicemarszałka Województwa.

Załączniki

Załączniki