Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10115-11-202159/653/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, na dokonanie zmiany w zapisach umowy najmu części powierzchni dachu budynku głównego, z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych, dróg kablowych i stacji bazowej systemu telefonii cyfrowej UMTS, polegającej na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy z dotychczasowym najemcą tj. On Tower Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do dnia 02.01.2028 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
10215-11-202159/652/21/VIUchwała w sprawie wyrażenie zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na przedłużenie umowy dzierżawy dwóch pomieszczeń oraz przynależnych do nich w udziałach - komunikacji i wc. w budynku Szpitala na czas określony tj. do dnia 30.06.2022 r., dotychczasowemu dzierżawcy Alegro-Med Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży prowadzona przez Frankowska Spółka Partnerska – Lekarze.Uchwały ZarząduZmieniony
10315-11-202159/651/21/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Nieuchronne” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację „Opcja Benedykta” z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
10415-11-202159/650/21/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.03.00-IZ.00- 28-001/21.Uchwały ZarząduObowiązujący
10515-11-202159/649/21/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020dla Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.02.00- IZ.00-28-001/21.Uchwały ZarząduObowiązujący
10615-11-202159/648/21/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/21.Uchwały ZarząduObowiązujący
10715-11-202159/647/21/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015-2025” Aktualizacja do 2030 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
10815-11-202159/642/21/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
10915-11-202159/641/21/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
11015-11-202159/640/21/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 101-110 z 14,084 rekordów.