Wersja archiwalna z dnia

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony Uchwałą Nr 18/190/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 32/371/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 13/165/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2023 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 16/208/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 25/353/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 37/553/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 sierpnia 2023 r.