Wersja nieobowiązująca z dnia

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony Uchwałą Nr 18/190/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 32/371/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.