Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
22129-12-2022Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą W drodze do dorosłości będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
22229-12-2022Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rzepka” w rodzinie siła II będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
22329-12-2022Uchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą XXIV Koncert Radości i Nadziei – 30-lecie PSONI – Koło w Nidzicy oraz Wystawa Prac Artystycznych będącego przedmiotem oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieAkty prawneMarcin Grzegorczyk
22429-12-2022Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek piłki halowej mężczyzn i kobiet w sezonie 2022/2023Zamówienia publiczneAnna Lipka
22529-12-2022Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn w 2023 r.Zamówienia publiczneAnna Lipka
22629-12-2022Uchwała w sprawie uchwalenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2022-2026”Akty prawneAnna Lipka
22728-12-2022Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/676/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Ewaluacja i badania w 2022 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.02.00-28-0001/21-00)Akty prawneAnna Lipka
22828-12-2022Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/675/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2022 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0003/21-00)Akty prawneAnna Lipka
22928-12-2022Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/677/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2022 roku” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.03.00-28-0001/21-00)Akty prawneAnna Lipka
23028-12-2022Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/674/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2022 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0001/21-00)Akty prawneAnna Lipka
23128-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.03.00-IZ.00-28-001/22Akty prawneAnna Lipka
23228-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/22 Akty prawneAnna Lipka
23328-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/22Akty prawneAnna Lipka
23427-12-2022Porządek obrad Komisji Sejmiku - grudzień 2022 r.Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
23527-12-2022Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi RudziszkiInformacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
23627-12-2022Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk – Ferma Brojlerów, zlokalizowana w miejscowości Niestoja, gmina DziałdowoInformacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
23723-12-2022Usługa promocyjna podczas turnieju świątecznego piłki ręcznej kobiet - noweZamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
23823-12-2022Ogłoszenie o naborze Organizacji Pozarządowych kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027)Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
23922-12-2022Interpelacja radnej Bożenny Ulewicz z dnia 9 grudnia 2022 r. wraz z odpowiedzią - KS-BOR.0003.39.2022Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
24022-12-2022Usługa promocyjna podczas turnieju świątecznego piłki ręcznej kobiet - noweZamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
Wyświetlone 221-240 z 25,363 rekordów.