Wersja obowiązująca z dnia

Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

Załączniki

Załączniki