Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14122-03-2016XV/379/16Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
14208-06-2010XL/782/10Zmiana uchwały Nr XXXVIII/550/02 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Województwa Warmińsko Mazurskiego na okręgi wyborcze w celu wyboru radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
14322-03-2016XV/381/16Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych rad społecznych.Uchwały SejmikuObowiązujący
14424-06-2015VIII/200/15Powierzenie Powiatowi Elbląskiemu wykonanie zadań własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2015 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
14519-04-2011VI/121/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
14631-08-2011IX/163/11Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki LiwyUchwały SejmikuObowiązujący
14724-06-2015VIII/196/15Zmiana uchwały Nr VII/172/15 Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanieUchwały SejmikuObowiązujący
14826-11-2013XXXII/628/13Rozpatrzenie Informacji na temat współpracy samorządowych instytucji kultury oraz szkół i placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz podsumowania otwartego konkursu ofert w zakresie Priorytetu V Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowegoUchwały SejmikuObowiązujący
14921-06-2011VIII/140/11Przyjęcie Regulaminu Przyznawania i Przekazywania Stypendiów dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w ramach projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – IV edycja”Uchwały SejmikuObowiązujący
15014-12-2010II/14/10Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
15124-06-2015VIII/201/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
15226-11-2013XXXII/626/13Uchwalenie Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014Uchwały SejmikuObowiązujący
15326-11-2019XII/194/19Uchwała w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
15429-05-2012XVII/328/12Przyjęcie planu aglomeracji MorągUchwały SejmikuObowiązujący
15530-12-2008XXV/488/08Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.Uchwały SejmikuObowiązujący
15625-11-2015XII/280/15Zmiana Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
15725-02-2014XXXIV/667/14Powierzenie Województwu Pomorskiemu części zadania Województwa Warmińsko-Mazurskie w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowegoUchwały SejmikuObowiązujący
15827-05-2015VII/165/15Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2015”Uchwały SejmikuObowiązujący
15927-05-2015VII/181/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
16027-08-2019IX/160/19Uchwała w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomośćUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,844 rekordów.