Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039 uchwalonej uchwałą Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039, z późniejszymi zmianami, poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2015-2039”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2015-2030”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki