Wersja obowiązująca z dnia

Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

  1. Udziela się zgody na przekazanie środków europejskich i budżetu państwa oraz pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej w roku 2015 do łącznej kwoty 37 255 413,08 zł brutto na dofinansowanie realizacji zadań projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” dla Partnerów projektu, według rozdziału zgodnego z poniższą tabelą: (...)

Załączniki

Załączniki