Wersja obowiązująca z dnia

Powierzenie Województwu Pomorskiemu części zadania Województwa Warmińsko-Mazurskie w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego

Informacje dodatkowe:

Województwo Pomorskie przyjmuje prowadzenie części zadania Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie organizowana publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego na odcinkach linii kolejowych:
  1. nr 204 granica województwa - Elbląg,
  2. nr 9 granica województwa – Iława Gł., nr 353 Iława Gł. – Olsztyn Gł.
- w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki

Załączniki