Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612007-04-24VII/110/07Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi WojewództwaObowiązujący
622007-04-24VII/109/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
632007-04-24VII/120/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów przyjęcia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie młodzieży z Departamentu Côtes d’Armor w ramach realizacji projektu „Europejska klasa techniczna z obowiązkowym językiem angielskim”Obowiązujący
642007-04-24VII/111/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości za rok 2006Obowiązujący
652007-04-24VII/114/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji nt. „Stan i realizacja działań, wdrażanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”Obowiązujący
662007-04-24VII/119/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
672007-04-24VII/121/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacji wyjazdu grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie na Finał Światowy Konkursu Odyseja Umysłu 2007Obowiązujący
682007-04-24VII/123/07Zatwierdzenie statutu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RóżewcuNieobowiązujący
692007-04-24VII/126/07Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”Obowiązujący
702007-04-24VII/129/07Wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie ekologii i dziedzictwa przyrodniczego w 2007 rObowiązujący
Strona 7 z 1267