Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Komisje Sejmiku

Ogłoszono przez Michał Chomej

Protokoły z posiedzeń Komisji Sejmiku w 2017 roku

Komisja Budżetu i Finansów.

Komisja Strategii Rozwoju.

Komisja Współpracy Międzynarodowej.

Komisja Kultury i Edukacji.

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu.

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego.

Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Komisja Rewizyjna.