Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2008 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wpłynęło 35 ofert.

Stwierdza się, że rozpatrzono 30 ofert spełniających wymogi formalne i zgodnych z priorytetami zawartymi w ogłoszeniu konkursu. Do realizacji wybrano 27 ofert. Wykaz ofert wraz z propozycjami wysokości dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Stwierdza się, że Komisja nie rozpatrywała 5 ofert. 4 oferty nie spełniały wymogów formalnych, 1 oferta nie była zgodna z priorytetami zawartymi w ogłoszeniu konkursu. Wykaz ofert, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki