Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Przyjęcie Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Numer aktu: 76/851/09/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2009-12-01

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 79/903/09/III , 1/8/10/III , 4/51/10/III , 7/113/10/III , 10/161/10/III , 11/175/10/III , 13/212/10/III , 16/268/10/III , 19/339/10/III , 20/380/10/III , 21/402/10/III , 23/445/10/III , 25/474/10/III , 28/551/10/III , 33/632/10/III , 35/671/10/III , 38/732/10/III , 40/785/10/III , 42/823/10/III , 43/864/10/III , 46/938/10/III , 48/960/10/III

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

Załączniki: