Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr 79/903/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku

Numer aktu: 1/8/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-01-06

Status: Obowiązujący

Zmienia: 76/851/09/III

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr 79/903/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w ten sposób, że wprowadza się zmiany Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, stanowiącego załącznik do tej uchwały, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: