Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianami

Numer aktu: 20/380/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-04-22

Status: Obowiązujący

Zmienia: 76/851/09/III

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianami w ten sposób, Ŝe wprowadza się zmiany Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, stanowiącego załącznik do tej uchwały, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: