Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianami

Numer aktu: 33/632/10/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2010-07-06

Status: Obowiązujący

Zmienia: 76/851/09/III

Informacje dodatkowe:

Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: