Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji kwalifikacyjnej do spraw naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Załączniki

Treść aktu

Załączniki