Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10126-06-2007IX/167/07Określenie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko - Mazurskie osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.Uchwały SejmikuObowiązujący
10226-06-2007IX/175/07Pozbawienie kategorii dróg wojewódzkichUchwały SejmikuObowiązujący
10326-06-2007IX/161/07Rozpatrzenie materiału nt. „Stan i perspektywy rybactwa śródlądowego w województwie warmińsko-mazurskim”.Uchwały SejmikuObowiązujący
10426-06-2007IX/176/07Zmiana w składzie Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
10526-06-2007IX/157/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004- 2007”.Uchwały SejmikuObowiązujący
10626-06-2007IX/168/07Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych przyznawanych zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko - Mazurskie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich treneromUchwały SejmikuObowiązujący
10726-06-2007IX/159/07Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2005-2008”.Uchwały SejmikuObowiązujący
10826-06-2007IX/164/07Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko- Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Uchwały SejmikuObowiązujący
10926-06-2007IX/165/07Udzielenie Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Uchwały SejmikuObowiązujący
11026-06-2007IX/170/07Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
11126-06-2007IX/171/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w OlsztynieUchwały SejmikuNieobowiązujący
11226-06-2007IX/162/07Uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010”.Uchwały SejmikuObowiązujący
11326-06-2007IX/163/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007.Uchwały SejmikuObowiązujący
11426-06-2007IX/172/07Wyłonienie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na członków rad społecznych oraz powołania rad społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnejUchwały SejmikuObowiązujący
11526-06-2007IX/158/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007”.Uchwały SejmikuObowiązujący
11626-06-2007IX/169/07Udzielenie pomocy finansowej związanej z organizacją ,,Dożynek Wojewódzkich 2007”Uchwały SejmikuObowiązujący
11726-06-2007IX/166/07Udzielenie Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Olsztynie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów remontu uszkodzonych łodzi ratowniczych Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie.Uchwały SejmikuObowiązujący
11828-08-2007X/178/07Rozpatrzenie "Raportu okresowego nr VI z realizacji Strategii rozwoju społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Stan na koniec 2005 r."Uchwały SejmikuObowiązujący
11928-08-2007X/179/07Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w roku 2006 "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2004 - 2007"Uchwały SejmikuObowiązujący
12028-08-2007X/177/07Rozpatrzenie "Sprawozdania z procesu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013"Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 14,864 rekordów.