Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Numer aktu: IX/165/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-06-26

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,- zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Olecku.

Załączniki: