Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pomocy finansowej związanej z organizacją ,,Dożynek Wojewódzkich 2007”

Numer aktu: IX/169/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-06-26

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gołdap w wysokości 25.000 zł brutto na dofinansowanie organizacji „Dożynek Wojewódzkich 2007”.
Środki finansowe, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w budżecie Województwa Warmińsko– Mazurskiego na rok 2007, przyjętym Uchwałą Nr IV/53/06 Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko–Mazurskiego na 2007 r. w dziale 010, rozdziale 01095, § 2310.