Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010”.

Numer aktu: IX/162/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-06-26

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwala się „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.