Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6124-04-2007VII/119/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
6224-04-2007VII/129/07Wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie ekologii i dziedzictwa przyrodniczego w 2007 rUchwały SejmikuObowiązujący
6324-04-2007VII/130/07Rozpatrzenie skarg PKS Elbląg Sp. Z o.o. oraz Pana Macieja Romanowskiego – Wicestarosty Elbląskiego dotyczących zaistnienia nieprawidłowości związanych wydaniem zezwolenia na wykonywanie transportu osób na linii Braniewo – Elbląg Agnieszce Paluch, prowadzącej firmę pod nazwą „Bus Guliwer” w Braniewie, na działalność Marszałka Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
6424-04-2007VII/109/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
6524-04-2007VII/115/07Rozpatrzenia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji nt. „Realizacja strategii rozwoju turystyki w Województwie Warmińsko – Mazurskim w latach 2000 – 2006”Uchwały SejmikuObowiązujący
6624-04-2007VII/132/07Uzupełnienie składu osobowego Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka WojewództwaUchwały SejmikuObowiązujący
6724-04-2007VII/133/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
6824-04-2007VII/111/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości za rok 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
6924-04-2007VII/121/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacji wyjazdu grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie na Finał Światowy Konkursu Odyseja Umysłu 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
7024-04-2007VII/117/07Udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuZmieniony
7124-04-2007VII/126/07Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”Uchwały SejmikuObowiązujący
7224-04-2007VII/113/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego materiału pt. „Realizacja zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego w roku 2006 na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7324-04-2007VII/131/07Uzupełnienie składu osobowego Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha KętrzyńskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7424-04-2007VII/114/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji nt. „Stan i realizacja działań, wdrażanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”Uchwały SejmikuObowiązujący
7524-04-2007VII/128/07Desygnowanie przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Wojewódzkiej Rady Ochrony PrzyrodyUchwały SejmikuObowiązujący
7624-04-2007VII/108/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
7724-04-2007VII/124/07Zmiana uchwały Nr V/67/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, mieszkaniowego i wiejskiego, szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania oraz sposobu obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieliUchwały SejmikuObowiązujący
7829-05-2007VIII/138/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za 2006 rUchwały SejmikuObowiązujący
7929-05-2007VIII/147/07Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Warmii i Mazur w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
8029-05-2007VIII/140/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za rok 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 14,841 rekordów.