Wersja obowiązująca z dnia

Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Wskazuje się niżej wymienione osoby jako kandydatów Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na członków do Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie:
  1. Bożenna Ulewicz
  2. Ewa Gutowska
  3. Janusz Cichoń

Załączniki

Załączniki