Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w miejsce Adama Krzyśków, którego mandat wygasł (Uchwała Nr VI/102/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego) wstępuje Pan Andrzej Kurzątkowski, kandydat z listy Nr 1 – „Komitet Wyborczy PSL” w okręgu wyborczym Nr 5, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 23.87 KB, data dodania: