Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
30127-08-2019IX/165/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówUchwały SejmikuObowiązujący
30226-11-2019XII/201/19Uchwała w sprawie zmian w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
30324-06-2015VIII/201/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
30430-04-2014XXXVI/745/14Zaciągnięcie długoterminowych kredytów na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówUchwały SejmikuObowiązujący
30526-11-2013XXXII/626/13Uchwalenie Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014Uchwały SejmikuObowiązujący
30616-02-2015IV/103/15Rozpatrzenie Informacji dotyczącej działalności wojewódzkich samorządowych muzeów i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
30726-11-2019XII/194/19Uchwała w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
30830-12-2013XXXIII/643/13Wydatki budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowegoUchwały SejmikuObowiązujący
30926-11-2013XXXII/636/13Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028Uchwały SejmikuObowiązujący
31029-05-2012XVII/328/12Przyjęcie planu aglomeracji MorągUchwały SejmikuObowiązujący
31130-12-2008XXV/488/08Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.Uchwały SejmikuObowiązujący
31224-06-2014XXXVIII/791/14Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2039Uchwały SejmikuObowiązujący
31314-12-2010II/17/10Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
31425-02-2014XXXIV/675/14Zamiar likwidacji Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w MrągowieUchwały SejmikuObowiązujący
31528-10-2014XLI/838/14Przyjęcie dokumentu pt.: "Raport z realizacji Strategii Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2015" za okres październik 2013 r. - wrzesień 2014 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
31624-06-2014XXXVIII/774/14Likwidacja Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filia w BraniewieUchwały SejmikuObowiązujący
31728-10-2015XI/266/15Odmowa uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
31828-10-2015XI/261/15Zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 25 sierpnia 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Lidzbark Warmiński w sprawie przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Lidzbark WarmińskiUchwały SejmikuObowiązujący
31927-05-2015VII/181/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
32027-03-2018XXXV/776/18Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Maestro Investments Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 301-320 z 14,844 rekordów.