Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013- 2028 uchwalonej uchwałą Nr XXIII/448/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028, z późn. zm., poprzez:
  1. nowe brzmienie załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. nowe brzmienie załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko- Mazurskie w latach 2013-2028”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki