Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
24128-12-2010III/36/10Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2009 r. - listopad 2010 rUchwały SejmikuObowiązujący
24231-08-2011IX/154/11Przyjęcie informacji pt.: „Informacja o transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym w Województwie WarmińskoMazurskim”Uchwały SejmikuObowiązujący
24330-12-2015XIII/314/15Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku.Uchwały SejmikuObowiązujący
24431-03-2009XXVIII/529/09Zmiana uchwały nr XXV/480/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Programie „Moje boisko Orlik 2012” oraz udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego biorącym udział w tym ProgramieUchwały SejmikuObowiązujący
24525-02-2014XXXIV/685/14Zmiana uchwały nr XXVII/542/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotyczącej przyjęcia planu aglomeracji MikołajkiUchwały SejmikuObowiązujący
24622-03-2016XV/377/16Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubawa na dofinansowanie w zakresie promocji Miasta Lubawy podczas Festiwalu Miast Cittaslow.Uchwały SejmikuObowiązujący
24727-05-2015VII/175/15Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Uchwały SejmikuObowiązujący
24827-05-2015VII/174/15Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. inwestycji pod nazwą: „Przebudowa stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na Bibliotekę Pedagogiczną”.Uchwały SejmikuObowiązujący
24926-08-2015IX/221/15Zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Giżycko w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadań z zakresu właściwości zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy GiżyckoUchwały SejmikuObowiązujący
25029-04-2015VI/149/15Wybór ofert i udzielenie dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2015 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
25131-08-2011IX/170/11Udzielenie dotacji celowej Gminie WydminyUchwały SejmikuObowiązujący
25231-08-2011IX/173/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
25322-03-2016XV/375/16Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku.Uchwały SejmikuObowiązujący
25423-02-2016XIV/354/16Uchwała w sprawie skargi z dnia 30 grudnia 2015 r. wniesionej przez Pana(...) w imieniu Komitetu na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta KorszeUchwały SejmikuObowiązujący
25525-11-2015XII/282/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
25622-03-2016XV/374/16Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.Uchwały SejmikuObowiązujący
25729-05-2013XXVII/535/13Likwidacja Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filii w MorąguUchwały SejmikuObowiązujący
25824-09-2013XXX/584/13Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury oraz jednostki oświatowe po przyjęciu półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. i po rozliczeniu środków niewygasających z upływem 2012 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
25922-03-2016XV/373/16Uchwała w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.Uchwały SejmikuObowiązujący
26026-11-2013XXXII/634/13Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. pomieszczeń o łącznej pow. 79,60 m2 znajdujących się w budynku położonym w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37, działka nr 62/1 będącej własnością Województwa Warmińsko- MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 241-260 z 14,709 rekordów.