Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Numer aktu: IV/59/11

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-02-22

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : VII/130/11

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela z budżetu Województwa 2011 roku n/w gminom pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej :
 1. Z działu I – Remonty i Inwestycje:
  1. Gmina Banie Mazurskie – 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku remizy dla OSP w Lisach;
  2. Gmina Biskupiec, pow. olsztyński - 15. 000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie ocieplenia strażnicy, wykonania ogrzewania w strażnicy, wymiany posadzki oraz postawienia komina dla OSP w Stanclewie;
  3. Gmina Braniewo – 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych dla OSP w Braniewie;
  4. Gmina Dobre Miasto – 12.000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń strażnicy dla OSP w Praslitach;
  5. Gmina Dywity – 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy remizy dla OSP w Kieźlinach;
  6. Gmina Iława - 83.000 zł ( słownie: osiemdziesiąt trzy tysiace złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy remizy strażackiej wraz z garażem dla OSP w Wikielcu;
  7. Gmina Markusy – 13.000 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy budynku remizy dla OSP w Markusach;
  8. Gmina Miłakowo – 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakończenia II etapu budowy strażnicy dla OSP w Miłakowie;
  9. Gmina Młynary – 25.000 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy – modernizacji instalacji elektrycznej oraz wymiany drzwi wejściowych i garażowych dla OSP w Młynarach;
  10. Gmina Morąg – 40.000 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy dla OSP w Żabim Rogu;
  11. Gmina Olecko – 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy dla OSP Szczecinki;
  12. Gmina Ostróda – 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i remontu remizy dla OSP w Pietrzwałdzie;
  13. Gmina Pasłęk – 25.000 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy dla OSP w Zielonce Pasłęckiej;
  14. Gmina Płoskinia – 25.000 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji remizy dla OSP w Płoskini;
  15. Gmina Prostki – 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boksu garażowego dla OSP Prostki;
  16. Gmina Reszel – 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy strażnicy, poprzez budowę dodatkowych pomieszczeń garażowych dla OSP w Reszlu;
  17. Gmina Rozogi – 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku - wymiana drzwi garażowych dla OSP w Rozogach;
  18. Gmina Ryn – 40.000 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji strażnicy dla OSP Sterławki Wielkie;
  19. Gmina Stare Juchy – 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garażu dla OSP Grabnik;
  20. Gmina Szczytno – 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku remizy dla OSP w Szymanach;
  21. Gmina Świętajno – 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na remizie dla OSP w Świętajnie;
  22. Gmina Węgorzewo – 100.000 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej remizy dla OSP Perły.
 2. Z działu II – Zakup sprzętu:
  1. Gmina Barciany – 7.500 zł ( słownie: siedem tysięcy pięćset złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego dla OSP w Barcianach;
  2. Gmina Braniewo – 11.600 zł ( słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy i turbowentylatora dla OSP w Braniewie;
  3. Gmina Dywity – 27.000 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowej ratowniczej na przyczepie z silnikiem i wyposażeniem dla OSP Spręcowo;
  4. Gmina Frombork – 13.000 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP we Fromborku;
  5. Gmina Gietrzwałd – 13.000 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym z zasysaniem, pompy próżniowej oraz paliwa etyliny dla OSP Naglady;
  6. Gmina Giżycko – 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu ciężkiego ratownictwa drogowego dla OSP w Spytkowie;
  7. Gmina Grodziczno – 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu p.poż - urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Grodzicznie;
  8. Gmina Miejska Iława – 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka dla OSP w Iławie;
  9. Gmina Janowiec Kościelny – 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej;
  10. Gmina Korsze – 40.000 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratownictwa drogowego: rozpieracza, nożyc, rozpieracza cylindrycznego dla OSP Korsze;
  11. Gmina Kowale Oleckie – 8.000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych z wyposażeniem dla OSP w Kowalach Oleckich;
  12. Gmina Kurzętnik – 25.000 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP Brzozie Lubawskie;
  13. Gmina Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie – 3.900 zł ( słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego dla OSP Skarlin;
  14. Gmina Mikołajki – 13.000 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Grabówce;
  15. Gmina Olsztynek – 18.000 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kombinezonów ratunkowych wypornościowych suchych szybkiego ubierania, ubrań specjalnych Nomex oraz deski lodowej dla OSP w Olsztynku;
  16. Gmina Piecki – 12.000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP w Nawiadach;
  17. Gmina Rychliki – 5.000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butli stalowych oraz aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Jelonki;
  18. Gmina Stawiguda – 35.000 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych z osprzętem dla OSP w Stawigudzie;
 3. Z działu III – zakup samochodu:
  1. Gmina Lubawa – 200.000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lubawie;
  2. Gmina Lubomino – 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wilczkowo;
  3. Gmina Płośnica – 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Niechłoninie.

Załączniki: