Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Załączniki: