Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania oraz produkcji spotu telewizyjnego

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty