Wersja obowiązująca z dnia

Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch jednodniowych szkoleń w zakresie „Zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw, które weszły w życie od 01.06.2017 r.“

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty