Wersja obowiązująca z dnia

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej m.in. żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty