Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Przedmiotem zamówienia jest:

Nazwa koncesji: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Załączniki

Treść ogłoszenia